Zestaw programów i podręczniki

Zestaw programów nauczania i zestaw podręczników dopuszczony do użytku szkolnego w Szkole Podstawowej nr 33 z Oddziałami
Integracyjnymi

Zgodnie z:

  1. Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz ze zmianami wynikającymi ustawy dn. 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz. U. nr 56, poz. 458)
  2. Rozporządzeniem MEN z dnia 19 kwietnia 1999 r. w sprawie zasad prowadzenia przez publiczne szkoły dokumentacji przebiegu nauczania (Dz. U. z 1999 r., Nr 41, poz. 4014)
  3. Rozporządzeniem MEN z dnia 08 czerwca 2009 r. w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz. U. z 2009 r., Nr 89, poz. 730)

Wykaz podręczników dla kl. 0-III w roku szkolnym 2013 - 2014

Wykaz podręczników dla kl. IV-VI w roku szkolnym 2013 - 2014

 

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kopcińskiego w Łodzi
odpowiada: Mariola Górecka
data: 04-02-2018
wytworzył: Mariola Górecka
data: 04-02-2018
data: 04-02-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 14-06-2012 - Edycja treści
  • 17-10-2011 - Edycja treści
  • 28-09-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 334