Status prawny

Szkoła Podstawowa nr 33 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Łódź

Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Łódzki Kurator Oświaty

Szkoła działa w oparciu o Orzeczenie nr O.V.-5090/28/83 z dnia 30 sierpnia 1983 r. Kuratora Oświaty i Wychowania w Łodzi w sprawie powołania Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stefana Kopcińskiego w Łodzi w osiedlu Widzew-Wschód

oraz na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 z późn. zm.),
  2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.).
  3. Statutu Szkoły Podstawowej nr 33 w Łodzi
  4. Uchwała nr 8/17/18
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kopcińskiego w Łodzi
odpowiada: Mariola Górecka
data: 04-02-2018
wytworzył: Mariola Górecka
data: 04-02-2018
data: 04-02-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 18-05-2017 - Edycja treści
  • 27-09-2010 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 316