Struktura własnościowa, majątek

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej.

Mienie szkoły stanowi mienie komunalne.

AKTYWA TRWAŁE:2 494 662,60
I. Rzeczowe aktywa trwałe:2 455 527,88
Środki trwałe:2 455 527,88
Budynki, lokale:2 455 527,88
AKTYWA OBROTOWE:39 134,72
I. Środki pieniężne:39 134,72
Środki pieniężne na rachunkach bankowych:39 134,72
SUMAAKTYWÓW:2 494 662,60
Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kopcińskiego w Łodzi
odpowiada: Mariola Górecka
data: 04-02-2018
wytworzył: Mariola Górecka
data: 04-02-2018
data: 04-02-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 14-05-2015 - Edycja treści
  • 18-09-2009 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 326