Organizacja

Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

Podstawową formą pracy w szkole są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone przez system klasowo-lekcyjny.

Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.

Szkoła prowadzi bibliotekę szkolną, w której funkcjonuje centrum multimedialne.

Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców (prawnych opiekunów) szkoła organizuje świetlicę.

Organizację pracy Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stefana Kopcińskiego w Łodzi określa rozdział IV Statutu Szkoły.

Organami szkoły są:

  1. Dyrektor Szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Samorząd Szkolny
  4. Rada Rodziców

Organa Szkoły Podstawowej nr 33 im. Stefana Kopcińskiego w Łodzi i ich kompetencje określa Statut Szkoły.

Podmiot udostępniający informację:
Szkoła Podstawowa nr 33 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kopcińskiego w Łodzi
odpowiada: Mariola Górecka
data: 01-03-2018
wytworzył: Mariola Górecka
data: 01-03-2018
data: 01-03-2018
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 04-02-2018 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
  • 04-01-2018 - Edycja treści
  • 19-05-2015 - Edycja treści
  • 09-09-2009 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 348